Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1961-1993)
Tiêu đề:      Quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ (1961-1993)
Mục:      Quan hệ quốc tế, Kinh tế, Chính trị, Lịch sử, Luận án TS
Tác giả:      Bùi Thị Kim Huệ
Mã tài liệu:      LA11
Nhà xuất bản:      Đại học Huế
Năm xuất bản:      2010
Số trang:      189
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Luận án trình bày khái quát về bối cảnh quốc tế, bối cảnh khu vực và Bán đảo Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai. Những động cơ chính trị từ khía Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Những tác nhân kinh tế từ phía Hàn Quốc và Mỹ. Những nền tảng ban đầu của quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ. Các thời kỳ phát triển và những lĩnh vực chủ yếu trong quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ giai đoạn 1961-1993. Một số nhận xét và kinh nghiệm từ quan hệ Hàn Quốc - Hoa Kỳ trong giai đoạn này.

Từ khóa:      Lịch sử, Lịch sử Hàn Quốc, Hàn Quốc, Lịch sử Mỹ, Mỹ, Hoa Kỳ, Lịch sử Hoa Kỳ, Quan hệ Mỹ - Hàn, Kinh tế Hàn Quốc, Chính trị Hàn Quốc, Kinh tế Mỹ, Chính trị Mỹ
Lượt xem:      1377
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá