Mười năm đào tạo và nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam
Tiêu đề:      Mười năm đào tạo và nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Xã hội, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Lịch sử, Kỷ yếu hội thảo
Tác giả:      Đại học KHXH&NV
Mã tài liệu:      KY03
Nhà xuất bản:      Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:      2003
Số trang:      398
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Kỷ yếu tập hợp các bài viết tại Hội thảo quốc gia kỉ niệm 10 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc: Mười năm đào tạo và nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam; quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc 1992-2002; triển vọng của sự hợp tác Hàn - Việt từ góc nhìn khu vực; Từ góc độ lịch sử, nghiên cứu truyền thông đại chúng và sự phát triển kinh tế - xã hội Hàn Quốc; vài nét về văn hóa chính trị Hàn Quốc; mấy vấn đề trong việc giảng dạy tiếng Hàn cho sinh viên người Việt...

Từ khóa:      Lịch sử, Kinh tế, Chính trị, Văn hóa, Xã hội, Lịch sử Hàn Quốc, Kinh tế Hàn Quốc, Văn hóa Hàn Quốc, Chính trị Hàn Quốc, Xã hội Hàn Quốc, Hàn Quốc, Giáo dục Việt Nam, Tiếng Hàn Quốc, Quan hệ Việt - Hàn
Lượt xem:      856
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá