Hội thảo quốc tế về quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc
Tiêu đề:      Hội thảo quốc tế về quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Chính trị, Lịch sử, Kỷ yếu hội thảo
Tác giả:      Hội khoa học lịch sử VN, Học hội lịch sử HQ
Mã tài liệu:      KY07
Nhà xuất bản:      Hội khoa học lịch sử VN, Học hội lịch sử HQ
Năm xuất bản:      2007
Số trang:      303
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Kỷ yếu tập hợp các bài viết tại Hội thảo quốc tế về quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc: Một số cuộc tiếp xúc giữa sứ thần Việt Nam và sứ thần Hàn Quốc trong thời trung đại; tri thức thời hậu Choson và Việt Nam; tình hữu nghị chiến đấu chống đế quốc xâm lược của các chí sĩ hai nước Việt - Hàn ở đầu thế kỷ XX; nhận thức về Hàn Quốc của các nhà dân tộc chủ nghĩa Việt Nam đầu thế kỉ 20; quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc 15 năm hợp tác và phát triển...

Từ khóa:      Lịch sử, Lịch sử Hàn Quốc, Chính trị, Chính trị Hàn Quốc, Quan hệ Việt - Hàn, Hàn Quốc
Lượt xem:      1344
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá