Nhật Bản và thế giới phương Đông
Tiêu đề:      Nhật Bản và thế giới phương Đông
Mục:      Xã hội, Văn hóa, Chính trị, Lịch sử, Kỷ yếu hội thảo
Tác giả:      Đại học KHXH&NV
Mã tài liệu:      KY10
Nhà xuất bản:      Thế giới
Số xuất bản:      2009
Số trang:      239
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Kỷ yếu tập hợp các bài viết của các học giả tại Hội thảo quốc tế Đông phương học Việt Nam lần thứ tư: Phát triển giáo dục ở Hàn Quốc, tìm kiếm ứng dụng cho phát triển giáo dục ở Việt Nam; Mối quan hệ của ba bộ phận cấu thành nhà nước pháp quyền nhà nước Hàn Quốc; phân tích lỗi sai của người học tiếng Hàn tại Việt Nam; Bán đảo Triều Tiên trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh Lạnh đến nay...

Từ khóa:      Lịch sử, Văn hóa, Lịch sử Hàn Quốc, Văn hóa Hàn Quốc, Chính trị, Chính trị Hàn Quốc, Giáo dục Việt Nam, Tiếng Hàn Quốc, Ngôn ngữ, Nhật Bản
Lượt xem:      787
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá