Tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho giáo viên phổ thông cơ sở
Tiêu đề:      Tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho giáo viên phổ thông cơ sở
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Quan hệ quốc tế, Xã hội, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Lịch sử, Kỷ yếu hội thảo
Tác giả:      Trần Quang Minh
Mã tài liệu:      Dt118
Nhà xuất bản:      Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Năm xuất bản:      2004
Số trang:      278
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đề tài là một công trình nghiên cứu về nhiều mặt của đất nước Hàn Quốc. Đề tài gồm 7 chương: Chương 1: Lịch sử và địa lý Hàn Quốc. Chương 2: Văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc. Chương 3: Chính trị Hàn Quốc. Chương 4: Kinh tế Hàn Quốc. Chương 5: Tôn giáo và triết học Hàn Quốc. Chương 6: Gia đình và hệt hống giáo dục Hàn Quốc. Chương 7: Quan hệ quốc tế của Hàn Quốc và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Từ khóa:      Hàn Quốc, lịch sử Hàn Quốc, địa lý Hàn Quốc, văn hóa Hàn Quốc, nghệ thuật Hàn Quốc, chính trị Hàn Quốc, kinh tế Hàn Quốc, tôn giáo Hàn Quốc, triết học Hàn Quốc, gia đình Hàn Quốc, giáo dục Hàn Quốc, quan hệ quốc tế, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc
Lượt xem:      1444
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá