Tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho giáo viên phổ thông trung học
Tiêu đề:      Tìm hiểu đất nước và con người Hàn Quốc dành cho giáo viên phổ thông trung học
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Quan hệ quốc tế, Môi trường, Xã hội, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Lịch sử, Kỷ yếu hội thảo
Tác giả:      Trần Quang Minh
Mã tài liệu:      Dt151
Nhà xuất bản:      Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Năm xuất bản:      2013
Số trang:      229
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đề tài giới thiệu địa lý, lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, triết học, gia đình Hàn Quốc và quan hệ quốc tế của Hàn Quốc.

Từ khóa:      Hàn Quốc, lịch sử Hàn Quốc, địa lý Hàn Quốc, văn hóa Hàn Quốc, nghệ thuật Hàn Quốc, chính trị Hàn Quốc, kinh tế Hàn Quốc, tôn giáo Hàn Quốc, triết học Hàn Quốc, gia đình Hàn Quốc, giáo dục Hàn Quốc, quan hệ quốc tế, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc
Lượt xem:      1492
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá