A better world of differences 2
Tiêu đề:      A better world of differences 2
Mục:      Quan hệ quốc tế, Xã hội, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Kỷ yếu hội thảo
Mã tài liệu:      KY36
Năm xuất bản:      2012
Số trang:      148
Ngôn ngữ:      Tiếng Anh
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn kỷ yếu gồm 7 báo cáo khoa học của các học giả Hàn Quốc và Việt Nam về kinh tế, an ninh, giao lưu văn hóa, quan hệ Hàn Quốc - ASEAN trong diễn đàn hợp tác Hàn Quốc - ASEAN.

Từ khóa:      Hàn Quốc, ASEAN, quan hệ Hàn Quốc - ASEAN, phát triển bền vững, xã hội, du lịch, an ninh biển, an ninh, giao lưu văn hóa, văn hóa, tăng trưởng xanh
Lượt xem:      225
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá