Triển vọng quan hệ quốc phòng, an ninh ba bên Mỹ - Nhật - Hàn
Tiêu đề:      Triển vọng quan hệ quốc phòng, an ninh ba bên Mỹ - Nhật - Hàn
Mục:      Quan hệ quốc tế, Chính trị, Các tạp chí khác
Tác giả:      Đặng Văn Hoàng
Mã tài liệu:      TcQHQP4
Nhà xuất bản:      Viện QHQT về Quốc phòng
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      35
Số trang:      85-89
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày khái quát về sự hình thành liên minh Mỹ - Hàn và Mỹ - Nhật. Quá trình hợp tác quốc phòng, an ninh ba bên Mỹ - Nhật - Hàn về mặt chính sách, về lĩnh vực hợp tác cụ thể. Hướng tới các lĩnh vực hợp tác hiệu quả.

Từ khóa:      Quan hệ Mỹ - Nhật - Hàn, Liên minh Nhật - Hàn, Liên minh Mỹ - Hàn, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, An ninh, Quốc phòng
Lượt xem:      28
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá