Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển của hệ thống an sinh xã hội tại Hàn Quốc
Tiêu đề:      Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển của hệ thống an sinh xã hội tại Hàn Quốc
Mục:      Xã hội, Kinh tế, Chính trị, Các tạp chí khác
Tác giả:      Nguyễn Thị Vân
Mã tài liệu:      TcADCA3
Nhà xuất bản:      Viện NC Ấn Độ và Tây Nam Á
Năm xuất bản:      2017
Số xuất bản:      3
Số trang:      34-40
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày khái quát về những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển của hệ thống an sinh xã hội tại Hàn Quốc: nhân tố kinh tế, nhân tố chính trị, nhân tố xã hội và nhận thức xã hội.

Từ khóa:      An sinh xã hội, Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Hàn Quốc
Lượt xem:      26
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá