Quan hệ Trung - Mỹ trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Tiêu đề:      Quan hệ Trung - Mỹ trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Mục:      Quan hệ quốc tế, Chính trị, Các tạp chí khác
Tác giả:      Trường Lưu
Mã tài liệu:      Tntq23
Nhà xuất bản:      Viện NC Trung Quốc
Năm xuất bản:      2017
Số xuất bản:      8
Số trang:      24-33
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết tìm hiểu về những bất đồng về nguyên tặc cơ bản và biện pháp giải quyết cụ thể vấn đề hạt nhân Triều Tiên giữa Mỹ - Trung Quốc do mâu thuẫn lợi ích của mỗi bên. Đồng thời đưa ra một số dự đoán về xu thế tiến triển của vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Từ khóa:      Quan hệ Trung - Mỹ, Bán đảo Triều Tiên, Vấn đề hạt nhân, Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc
Lượt xem:      29
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá