Những vấn đề đặt ra cho ngoại giao Hàn Quốc trong thế kỷ XXI
Tiêu đề:      Những vấn đề đặt ra cho ngoại giao Hàn Quốc trong thế kỷ XXI
Mục:      Các tạp chí khác, Chính trị
Tác giả:      Phan Thị Anh Thư
Mã tài liệu:      TTKHXH7
Nhà xuất bản:      Viện TTKHXH
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      3
Số trang:      45-50
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày những vấn đề đặt ra cho Hàn Quốc đối với mục tiêu thống nhất dân tộc; những vấn đề đặt ra cho Hàn Quốc đối với mục tiêu xã lập vị thế ở Đông Bắc Á. Một số kinh nghiệm cho ngoại giao Việt Nam trong bối cảnh chính trị khu vực Đông Bắc Á.

Từ khóa:      Chính sách ngoại giao, Ngoại giao Hàn Quốc, Ngoại giao, Hàn Quốc
Lượt xem:      38
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá