Hàn Quốc phát triển ngoại giao văn hóa ở Trung Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam
Tiêu đề:      Hàn Quốc phát triển ngoại giao văn hóa ở Trung Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam
Mục:      Các tạp chí khác, Chính trị
Tác giả:      Phan Thị Anh Thư
Mã tài liệu:      TTKHXH8
Nhà xuất bản:      Viện TTKHXH
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      8
Số trang:      39-45
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày khái quát về quá trình phát triển ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc ở Trung Quốc. Kinh nghiệm thực tiễn cho Việt Nam.

Từ khóa:      Ngoại giao Hàn Quốc, Ngoại giao, Ngoại giao văn hóa, Hàn Quốc, Trung Quốc
Lượt xem:      48
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá