Chính sách của Hàn Quốc đối với các tổ chức phi chính phủ quốc tế
Tiêu đề:      Chính sách của Hàn Quốc đối với các tổ chức phi chính phủ quốc tế
Mục:      Kinh tế & Chính trị TG, Chính trị
Tác giả:      Nguyễn Duy Lợi, Nguyễn Thị Thúy Hồng
Mã tài liệu:      TcKTTG34
Nhà xuất bản:      Viện KT&CT TG
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      4
Số trang:      34-40
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày khái quát về thực trạng các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Hàn Quốc; chính sách của Chính phủ Hàn Quốc đối với các tổ chức phi chính phủ quốc tế.

Từ khóa:      Tổ chức phi chính phủ, Hàn Quốc, INGO
Lượt xem:      47
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá