Quan hệ chính trị - ngoại giao Trung Quốc với Nhật Bản và Hàn Quốc trong những năm gần đây
Tiêu đề:      Quan hệ chính trị - ngoại giao Trung Quốc với Nhật Bản và Hàn Quốc trong những năm gần đây
Mục:      Các tạp chí khác, Chính trị
Tác giả:      Phan Thị Diễm Huyền
Mã tài liệu:      TcQHQP6
Nhà xuất bản:      Viện QHQT về Quốc phòng
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      3
Số trang:      20-27
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày những nét chính trong quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Trung Quốc với Nhật Bản và Hàn Quốc trong những năm gần đây; triển vọng quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Trung Quốc với Nhật Bản và Hàn Quốc trong những năm tới.

Từ khóa:      Quan hệ chính trị, Quan hệ ngoại giao, Quan hệ Trung- Nhật, Quan hệ Trung- Hàn, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản
Lượt xem:      39
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá