Tương lai chính trị, an ninh Bán đảo Triều Tiên nhìn từ mối quan hệ giữa các bên có lợi ích liên quan hiện nay
Tiêu đề:      Tương lai chính trị, an ninh Bán đảo Triều Tiên nhìn từ mối quan hệ giữa các bên có lợi ích liên quan hiện nay
Mục:      Các tạp chí khác, Chính trị, Quan hệ quốc tế
Tác giả:      Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trương Trọng Đoan
Mã tài liệu:      TcQHQP6
Nhà xuất bản:      Viện QHQT về Quốc phòng
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      4
Số trang:      57-64
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày khái quát về những chuyển biến tích cực về vấn đề chính trị, an ninh trên Bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây; quan hệ giữa các bên liên quan đến vấn đề an ninh trên Bán đảo Triều Tiên; xu hướng Bán đảo Triều Tiên thời gian tới.

Từ khóa:      Quan hệ Trung -Triều, Quan hệ Mỹ - Triều, Quan hệ Nhật - Triều, Quan hệ Trung - Mỹ, Quan hệ Trung - Nga, Quan hệ liên Triều, Bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nga, Chính trị, An ninh
Lượt xem:      63
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá