Korea - Vietnam Relations
Tiêu đề:      Korea - Vietnam Relations
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Chính trị, Kỷ yếu hội thảo
Tác giả:      KISEAS, SEASREP, CWIS
Mã tài liệu:      KY12
Nhà xuất bản:      Đại học Hà Nội
Năm xuất bản:      2012
Số trang:      89
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Kỷ yếu tập hợp các bài viết của các học giả tại Hội thảo Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc như tình hình đào tạo tiếng Việt tại Hàn Quốc, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục.

Từ khóa:      Ngoại giao, Quan hệ ngoại giao, Đối ngoại, Quan hệ đối ngoại, Chính trị Hàn Quốc, Chính trị Việt Nam, Chính trị, Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc
Lượt xem:      738
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá