Những vấn đề cơ bản của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong bối cảnh quốc tế mới
Tiêu đề:      Những vấn đề cơ bản của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong bối cảnh quốc tế mới
Mục:      Quan hệ quốc tế, Xã hội, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Đề tài cấp Bộ
Tác giả:      Phạm Quý Long
Mã tài liệu:      Dt153
Nhà xuất bản:      Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Năm xuất bản:      2007
Số trang:      154
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đề tài tìm hiểu bối cảnh quốc tế và khu vực và đặc trưng của Triều Tiên trong bối cảnh quốc tế đó, phân tích những vấn đề mang tính thách thức cho nền kinh tế Triều Tiên phải vượt qua, tìm hiểu về tình hình chính trị, an ninh của Triều Tiên. Ngoài ra, đề tài còn phân tích một số nét cơ bản trong thực trạng bức tranh của đời sống văn hóa, xã hội của người dân Triều Tiên.

Từ khóa:      Triều Tiên, kinh tế, kinh tế Triều Tiên, chính trị, chính trị Triều Tiên, đối ngoại, văn hóa, văn hóa Triều Tiên, xã hội, xã hội Triều Tiên, quan hệ quốc tế, quan hệ Tiều Tiên - Mỹ, Mỹ
Lượt xem:      1122
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá