Quan hệ hợp tác phát triển giữa Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc trong bối cảnh quốc tế mới giai đoạn 2011-2020
Tiêu đề:      Quan hệ hợp tác phát triển giữa Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc trong bối cảnh quốc tế mới giai đoạn 2011-2020
Mục:      Quan hệ quốc tế, Xã hội, Văn hóa, Kinh tế, Chính trị, Đề tài cấp Bộ
Tác giả:      Trần Thị Nhung
Mã tài liệu:      Dt159
Nhà xuất bản:      Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Năm xuất bản:      2010
Số trang:      167
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Chương 1 của đề tài tập trung phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên trên các mặt chính trị - ngoại giao, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng theo tiến trình lịch sử cụ thể.

Chương 2 phân tích bối cảnh mới và những nhân tố tác động, ảnh hưởng đến quan hệ Hàn - Triều.

Chương 3 đề cập đến tình hình nội bộ của mỗi miền, phân tích chính sách của hai miền đối với nhau, vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời phân tích rõ chính sách của chính quyền Obama với Triều Tiên, Hàn Quốc và đưa ra một số dự báo về triển vọng hợp tác trên một số lĩnh vực chủ yếu.

Từ khóa:      Quan hệ quốc tế, Triều Tiên, Hàn Quốc, quan hệ Triều Tiên - Hàn Quốc, hợp tác, quan hệ hợp tác, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội, chính sách, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, quan hệ Trung - Mỹ
Lượt xem:      1076
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá