Hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc: quản trị kinh doanh và công nghiệp dịch vụ
Tiêu đề:      Hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc: quản trị kinh doanh và công nghiệp dịch vụ
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Kinh tế, Kỷ yếu hội thảo
Tác giả:      Đại học Quốc gia TP HCM
Mã tài liệu:      KY18
Nhà xuất bản:      Đại học Quốc gia TP HCM
Năm xuất bản:      2013
Số trang:      336
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Kỷ yếu trình bày các bài viết của các học giả về hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và công nghiệp dịch vụ: hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc; quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong năm 2011; vai trò của nhà nước trong cải cách kinh tế của Việt Nam; quan hệ cấu trúc giữa xúc cảm lao động, sự hài lòng trong công việc, sự hoàn thiện công việc, sự gắn bó với doanh nghiệp và môi trường lao động đối với nhân viên các doanh nghiệp bán lẻ ở Hàn Quốc...

Từ khóa:      Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Công nghiệp dịch vụ
Lượt xem:      794
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá