Hội thảo hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về tăng trưởng xanh
Tiêu đề:      Hội thảo hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về tăng trưởng xanh
Mục:      Môi trường, Xã hội, Kinh tế, Kỷ yếu hội thảo
Mã tài liệu:      KY32
Năm xuất bản:      2011
Số trang:      40
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Quyển kỷ yếu gồm 3 báo cáo khoa học của 3 nhà nghiên cứu Việt Nam là: Phát triển kinh tế xã hội và tăng trưởng xanh ở Việt Nam, Quá trình xây dựng chiến lược Tăng trưởng xanh ở Việt Nam, Xu hướng tăng trưởng xanh trong khu vực và hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về tăng trưởng xanh.

Từ khóa:      Tăng trưởng xanh, hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, tài nguyên nước, quản lý nước, nông nghiệp, kinh tế, năng lượng xanh, xã hội
Lượt xem:      201
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá