Green growth strategy for Viet Nam and Korea: Joint capacity building for policy makers
Tiêu đề:      Green growth strategy for Viet Nam and Korea: Joint capacity building for policy makers
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Môi trường, Xã hội, Kinh tế, Kỷ yếu hội thảo
Mã tài liệu:      KY33
Năm xuất bản:      2011
Số trang:      327
Ngôn ngữ:      Tiếng Anh
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Quyển kỷ yếu gồm 24 báo cáo khoa học của các nhà nghiên cứu Việt Nam và Hàn Quốc về tăng trưởng xanh chia làm 2 chủ đề "Hội thảo hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về tăng trưởng xanh" và "Chương trình xây dựng năng lực tăng trưởng xanh ở Việt Nam".

Từ khóa:      Tăng trưởng xanh, Hàn Quốc, Việt Nam, kinh tế, xã hội, năng lượng xanh
Lượt xem:      164
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá