Chiến lược tăng trưởng xanh của Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam
Tiêu đề:      Chiến lược tăng trưởng xanh của Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Môi trường, Kinh tế, Kỷ yếu hội thảo
Mã tài liệu:      KY34
Nhà xuất bản:      Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
Năm xuất bản:      2011
Số trang:      171
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn kỷ yếu bao gồm 10 báo cáo khoa học của các học giả Hàn Quốc và Việt Nam trong Hội thảo khoa học "Chiến lược tăng trưởng xanh của Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam".

Từ khóa:      Tăng trưởng xanh, Hàn Quốc, Việt Nam, phát triển bền vững, kinh tế, kinh tế xanh, hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc
Lượt xem:      158
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá