Quan hệ đối tác chiến lược Hàn Quốc - Việt Nam trong 20 năm tới: Chia sẻ tầm nhìn và tri thức
Tiêu đề:      Quan hệ đối tác chiến lược Hàn Quốc - Việt Nam trong 20 năm tới: Chia sẻ tầm nhìn và tri thức
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Xã hội, Văn hóa, Kinh tế, Kỷ yếu hội thảo
Mã tài liệu:      KY35
Năm xuất bản:      2012
Số trang:      70
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn kỷ gồm 5 báo cáo khoa học của các học giả Việt Nam và Hàn Quốc chia làm 3 phần

Phần 1: 20 năm quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam: Tổng quan và tầm nhìn tương lai.

Phần 2: Thương mại và đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Hàn Quốc - Việt Nam.

Phần 3: Đối thoại văn hóa - xã hội.

Từ khóa:      Hàn Quốc, Việt Nam, quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam, kinh tế, thương mại, đầu tư, FTA Việt - Hàn, văn hóa, đa văn hóa, xã hội, giao lưu văn hóa
Lượt xem:      217
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá