Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh
Tiêu đề:      Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh
Mục:      Xã hội, Kinh tế, Kỷ yếu hội thảo
Mã tài liệu:      KY38
Nhà xuất bản:      Viện nghiên cứu gia đình và giới
Năm xuất bản:      2013
Số trang:      230
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Kỷ yếu tập hợp các báo cáo khoa học của các học giả trong và ngoài nước trong hội thảo "Gia đình Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập từ cách tiếp cận so sánh" về gia đình Việt Nam so sánh với Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Hà Lan.

Từ khóa:      Gia đình, Việt Nam, Hàn Quốc, kinh tế, xã hội, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Hà Lan
Lượt xem:      197
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá