Chính sách quản lý đầu tư công ở Hàn Quốc: Bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Báo cáo kiến nghị)
Tiêu đề:      Chính sách quản lý đầu tư công ở Hàn Quốc: Bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Báo cáo kiến nghị)
Mục:      Kinh tế, Đề tài cấp Bộ
Tác giả:      Võ Hải Thanh
Mã tài liệu:      Dt215
Nhà xuất bản:      Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
Năm xuất bản:      2016
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Báo cáo kiến nghị dựa trên kết quả nghiên cứi ề chính sách quản lý đầu tư công của Hàn Quốc, rút ra bài học kinh nghiệm  và đưa ra gợi ý cho Việt Nam.

Từ khóa:      Đầu tư công, chính sách quản lý đầu tư công, công ty Hàn Quốc, đầu tư công Hàn Quốc
Lượt xem:      42
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá