Chính sách quản lý đầu tư công ở Hàn Quốc: Bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Báo cáo chắt lọc)
Tiêu đề:      Chính sách quản lý đầu tư công ở Hàn Quốc: Bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Báo cáo chắt lọc)
Mục:      Kinh tế, Đề tài cấp Bộ
Tác giả:      Võ Hải Thanh
Mã tài liệu:      Dt217
Nhà xuất bản:      Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
Năm xuất bản:      2016
Số trang:      5
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Báo cáo chắt lọc của đề tài đưa ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam tham khảo về chính sách quản lý đầu tư công của Việt Nam.

Từ khóa:      Đầu tư công, chính sách quản lý đầu tư công, công ty Hàn Quốc, đầu tư công Hàn Quốc
Lượt xem:      53
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá