Chính sách quản lý đầu tư công ở Hàn Quốc: Bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Báo cáo tóm tắt)
Tiêu đề:      Chính sách quản lý đầu tư công ở Hàn Quốc: Bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Báo cáo tóm tắt)
Mục:      Kinh tế, Đề tài cấp Bộ
Tác giả:      Võ Hải Thanh
Mã tài liệu:      Dt216
Nhà xuất bản:      Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
Năm xuất bản:      2016
Số trang:      26
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đề tài làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến quản lý đầu tư công, phân tích đánh giá thực trạng các chính sách về đầu tư công và quản lý đầu tư công ở Hàn Quốc, chỉ ra thành quả, hạn chế và thách thức đặt ra. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm  và đưa ra gợi ý cho Việt Nam.

Từ khóa:      Đầu tư công, chính sách quản lý đầu tư công, công ty Hàn Quốc, đầu tư công Hàn Quốc
Lượt xem:      46
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá