Công bằng xã hội về kinh tế và dân chủ hóa kinh tế: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Tiêu đề:      Công bằng xã hội về kinh tế và dân chủ hóa kinh tế: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Mục:      Xã hội, Kinh tế, Các tạp chí khác
Tác giả:      Nguyễn Duy Lợi
Mã tài liệu:      TC130
Nhà xuất bản:      Viện Triết học
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      9
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày khái quát về công bằng xã hội về kinh tế; phân tích thực trạng công bằng xã hội về kinh tế ở Hàn Quốc dựa trên 3 trụ cột chính là công bằng trong tiếp cận các nguồn lực đầu vào cho tăng trưởng kinh tế; công bằng trong thực hiện các quyền sản xuất, kinh doanh; công bằng trong phân phối của cải xã hội. Bài viết phân tích dân chủ hóa kinh tế và phát triển kinh tế lồng ghép với phân tích các yếu tố công bằng xã hội về kinh tế tại một số nước như Hàn Quốc, Singapore, Malaysia...; bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa:      Công bằng xã hội, Dân chủ hóa kinh tế, Dân chủ hóa, Hàn Quốc
Lượt xem:      27
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá