Kinh nghiệm của một số quốc gia Đông Á trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm toán viên nhà nước và gợi ý cho Việt Nam
Tiêu đề:      Kinh nghiệm của một số quốc gia Đông Á trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm toán viên nhà nước và gợi ý cho Việt Nam
Mục:      Các tạp chí khác, Kinh tế
Tác giả:      Trần Tiến Hưng
Mã tài liệu:      TcADCA6
Nhà xuất bản:      Viện NC Ấn Độ và Tây Nam Á
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      8
Số trang:      39-46
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày khái quát về kinh nghiệm của một số quốc gia Đông Á trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm toán viên nhà nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và một số gợi ý cho Việt Nam.

Từ khóa:      Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán viên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản
Lượt xem:      26
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá