Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc nhìn từ sự phức tạp của hàng hóa
Tiêu đề:      Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc nhìn từ sự phức tạp của hàng hóa
Mục:      Kinh tế, Các tạp chí khác
Tác giả:      Trương Quang Hoàn
Mã tài liệu:      Tdna27
Nhà xuất bản:      Viện NC Đông Nam Á
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      3
Số trang:      36-44
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày khái quát về thương mại hàng hóa Việt Nam - Hàn Quốc những năm gần đây; mức độ phức tạp của thương mại hàng hóa Việt Nam - Hàn Quốc.

Từ khóa:      Thương mại Việt - Hàn, Kinh tế, Thương mại, Quan hệ Việt - Hàn, Hàn Quốc
Lượt xem:      28
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá