Vài nét về FTA Trung Quốc - Hàn Quốc
Tiêu đề:      Vài nét về FTA Trung Quốc - Hàn Quốc
Mục:      Các tạp chí khác, Kinh tế
Tác giả:      Phạm Thị Thanh Bình, Vũ Nhật Quang
Mã tài liệu:      TC135
Nhà xuất bản:      Ban Đối ngoại TW
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      108
Số trang:      45-49
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày vài nét về FTA Trung Quốc - Hàn Quốc, nhân tố thúc đẩy Trung Quốc - Hàn Quốc ký kết FTA kể cả từ phía Trung Quốc và đối với Hàn Quốc; đánh giá triển vọng FTA Trung Quốc - Hàn Quốc.

Từ khóa:      Quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc, FTA Trung Quốc - Hàn Quốc, FTA, Trung Quốc, Hàn Quốc
Lượt xem:      32
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá