Một số vấn đề cơ bản về con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp Hàn Quốc
Tiêu đề:      Một số vấn đề cơ bản về con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp Hàn Quốc
Mục:      Môi trường, Kinh tế, Đề tài cấp Bộ
Tác giả:      Trần Quang Minh
Mã tài liệu:      Dt155
Nhà xuất bản:      Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Năm xuất bản:      2010
Số trang:      165
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đề tài tập trung phân tích và đánh giá toàn diện tiên trình phát triển của nông nghiệp Hàn Quốc từ truyền thống đến hiện đại; các chính sách và giải pháp giải quyết những vấn đề đặt ra trên con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp và nông thôn Hàn Quốc; đề xuất một số gợi ý chính sách cho sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở những kinh nghiệm của Hàn Quốc.

Từ khóa:      Kinh tế, kinh tế Hàn Quốc, nông nghiệp, nông nghiệp Hàn Quốc, chính sách nông nghiệp, 1997, nông thôn, nông nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc, Việt Nam
Lượt xem:      1165
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá