Hội nghị khoa học Các nhà khoa học trẻ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Tiêu đề:      Hội nghị khoa học Các nhà khoa học trẻ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Mục:      Xã hội, Văn hóa, Kỷ yếu hội thảo
Tác giả:      Đại học Quốc gia Hà Nội
Mã tài liệu:      KY02
Nhà xuất bản:      Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:      2002
Số trang:      408
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Kỷ yếu tập hợp các bài viết tại Hội nghị khoa học Các nhà khoa học trẻ, Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ 2 năm 2002: Ý thức gia đình nho giáo trong cách suy nghĩ của người Hàn Quốc; Sự phát triển nguồn nhân lực ở Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam.

Từ khóa:      Văn hóa, Nho giáo Hàn Quốc, Hàn Quốc, Văn hóa Hàn Quốc, Nguồn nhân lực
Lượt xem:      1382
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá