Nghiên cứu về Hàn Quốc học ở Hàn Quốc và Việt Nam
Tiêu đề:      Nghiên cứu về Hàn Quốc học ở Hàn Quốc và Việt Nam
Mục:      Xã hội, Văn hóa, Kỷ yếu hội thảo
Mã tài liệu:      KY08
Nhà xuất bản:      ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, ĐH Inha
Năm xuất bản:      2008
Số trang:      104
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Kỷ yếu tập hợp các bài viết của các học giả tại Hội thảo Nghiên cứu về Hàn Quốc học ở Hàn Quốc và Việt Nam: sự gặp gỡ giữa Đông học và Cơ đốc giáo; quá trình hình thành của khái niệm văn học cận đại Hàn Quốc; phương hướng cơ bản nghiên cứu so sánh từ Hán Hàn với từ Hán Việt; nguồn gốc và đặc trưng của nghi thức người mù tụng kinh trong tín ngưỡng dân gian của Hàn Quốc; khảo sát tiểu thuyết lấy tư liệu từ cuộc tham chiến tại Việt Nam của người Hàn Quốc...

Từ khóa:      Giáo dục, Hàn Quốc học, tiếng Hàn Quốc, ngôn ngữ, Lịch sử, Tôn giáo
Lượt xem:      1667
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá