Nghiên cứu so sánh một số típ truyện cổ tích Việt Nam và Hàn Quốc
Tiêu đề:      Nghiên cứu so sánh một số típ truyện cổ tích Việt Nam và Hàn Quốc
Mục:      Văn hóa, Luận án TS
Tác giả:      Park Yeon Kwan
Mã tài liệu:      LA04
Nhà xuất bản:      Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:      2002
Số trang:      260
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Luận án trình bày khái quát về kho tàng truyện cổ tích Việt Nam và Hàn Quốc. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của phương pháp nghiên cứu truyện cổ dân gian theo tip và motip. Khảo sát một số kiểu truyện của truyện cổ tích Việt Nam và Hàn Quốc. Lý giải về những tương đồng và khác biệt giữa truyện cổ tích Việt Nam và Hàn Quốc.

Từ khóa:      Văn học, văn học dân gian, truyện cổ tích, văn học Việt Nam, văn học Hàn Quốc, Hàn Quốc
Lượt xem:      1349
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá