So sánh nghi lễ lịch tiết và phong tục tiêu biểu hàng năm của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam và của người Hàn Quốc
Tiêu đề:      So sánh nghi lễ lịch tiết và phong tục tiêu biểu hàng năm của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam và của người Hàn Quốc
Mục:      Văn hóa, Luận án TS
Tác giả:      Gu Bon Seog
Mã tài liệu:      LA07
Nhà xuất bản:      Viện Nghiên cứu Văn hóa
Năm xuất bản:      2005
Số trang:      203
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Luận án trình bày khái quát về khái niệm nghi lễ lịch tiết và phong tục. Sự hình thành và phát triển của nghi lễ lịch tiết và mối quan hệ với lịch pháp. Ý nghĩa tính chu kỳ và tính tuần hoàn của nghi lễ lịch tiết. Nghi lễ lịch tiết và phong tục tiêu biểu của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ trong các mùa: xuân, hạ, thu, đông.Nghi lễ lịch tiết và phong tục tiêu biểu của người Hàn Quốc trong năm. So sánh nghi lễ lịch tiết và phong tục tiêu biểu hàng năm của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ và của người Hàn Quốc.

Từ khóa:      Văn hóa, văn hóa dân gian, văn hóa Hàn Quốc, văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc
Lượt xem:      1535
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá