Việt Nam khôi phục đất nước và đồng nhất dân tộc sau thống nhất: Giải pháp cho thống nhất bán đảo Triều Tiên
Tiêu đề:      Việt Nam khôi phục đất nước và đồng nhất dân tộc sau thống nhất: Giải pháp cho thống nhất bán đảo Triều Tiên
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Quan hệ quốc tế, Xã hội, Văn hóa, Kỷ yếu hội thảo
Mã tài liệu:      KY44
Năm xuất bản:      2016
Số trang:      193
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cuốn kỷ yếu gồm 5 báo cáo khoa học về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thống nhất bán đảo Triều Tiên, những kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình thống nhất đất nước và thực hiện hòa hợp dân tộc về mặt văn hóa và xã hội. Cuốn kỷ yếu được chia làm 2 phần:

Phần 1: Vai trò của Việt Nam đối với sự thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Phần 2: Phương án hợp tác Hàn - Việt để ổn định hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Từ khóa:      Việt Nam, thống nhất, bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc, văn hóa Hàn Quốc, xã hội, Triều Tiên, làn sóng văn hóa, văn hóa, hợp tác Hàn - Việt
Lượt xem:      225
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá