Vai trò và đặc điểm của các tôn giáo ở Hàn Quốc
Tiêu đề:      Vai trò và đặc điểm của các tôn giáo ở Hàn Quốc
Mục:      Văn hóa, Các tạp chí khác
Tác giả:      Mai Ngọc Chừ
Mã tài liệu:      TcHQ3
Nhà xuất bản:      Hội nghiên cứu Khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      2
Số trang:      54-59
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết nhận định về vai trò của các tôn giáo trong xã hội Hàn quốc và nêu những đặc điểm chính trong tôn giáo của người Hàn Quốc.

Từ khóa:      Tôn giáo Hàn Quốc, Hàn Quốc, Tôn giáo
Lượt xem:      29
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá