Phật giáo ở Thái Lan và ở Hàn Quốc (sự du nhập, vai trò và đặc điểm)
Tiêu đề:      Phật giáo ở Thái Lan và ở Hàn Quốc (sự du nhập, vai trò và đặc điểm)
Mục:      Văn hóa, Các tạp chí khác
Tác giả:      Trần Thị Họa My
Mã tài liệu:      TcHQ3
Nhà xuất bản:      Hội nghiên cứu Khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      2
Số trang:      60-77
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết gồm các nội dung chính: Sự du nhập Phật giáo vào Thái Lan và Hàn Quốc, vai trò của Phật giáo ở Thái Lan và Hàn Quốc.

Từ khóa:      Tôn giáo, Phật giáo, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Thái Lan, Hàn Quốc, Thái Lan
Lượt xem:      20
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá