Thiết kế nghiên cứu đối chiếu hành động hỏi tiếng Hàn, tiếng Việt
Tiêu đề:      Thiết kế nghiên cứu đối chiếu hành động hỏi tiếng Hàn, tiếng Việt
Mục:      Văn hóa, Các tạp chí khác
Tác giả:      Hoàng Thị Yến, Phạm Thị Tuyết
Mã tài liệu:      TcHQ3
Nhà xuất bản:      Hội nghiên cứu Khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      2
Số trang:      157-166
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết vận dụng những thành tựu lý luận nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ vào việc thiết kế nghiên cứu đối chiếu hành động hỏi (nguồn tài liệu là tiếng Hàn và tiếng Việt).

Từ khóa:      Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Việt, Hành động hỏi, Ngôn ngữ
Lượt xem:      30
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá