Xem xét đặc trưng cú pháp ngữ nghĩa của ngữ danh từ tiếng Hàn
Tiêu đề:      Xem xét đặc trưng cú pháp ngữ nghĩa của ngữ danh từ tiếng Hàn
Mục:      Văn hóa, Các tạp chí khác
Tác giả:      Nghiêm Thị Thu Hương
Mã tài liệu:      TcHQ3
Nhà xuất bản:      Hội nghiên cứu Khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      2
Số trang:      167-175
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết nhận diện những hiện tượng ngôn ngữ được coi là ngữ danh từ trong tiếng Hàn; miêu tả, phân loại các hiện tượng ngữ danh từ tiếng Hàn về mặt cấu trúc và chức năng.

Từ khóa:      Ngôn ngữ, Ngữ danh từ, Tiếng Hàn Quốc, Hàn Quốc
Lượt xem:      28
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá