Ảnh hưởng của đạo đức Nho giáo trong văn hóa gia đình Việt Nam - Hàn Quốc
Tiêu đề:      Ảnh hưởng của đạo đức Nho giáo trong văn hóa gia đình Việt Nam - Hàn Quốc
Mục:      Các tạp chí khác, Văn hóa
Tác giả:      Trần Đình Thảo
Mã tài liệu:      TcADCA6
Nhà xuất bản:      Viện NC Ấn Độ và Tây Nam Á
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      7
Số trang:      32-36
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày khái quát về một số nội dung cơ bản của đạo đức Nho giáo; ảnh hưởng của đạo đức Nho giáo đến văn hóa gia đình Việt Nam - Hàn Quốc.

Từ khóa:      Đạo đức Nho giáo, Văn hóa gia đình, Văn hóa ứng xử, Nho giáo, Hàn Quốc, Việt Nam
Lượt xem:      71
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá