Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Bản kết luận và kiến nghị)
Tiêu đề:      Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc: Phân tích so sánh, bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam (Bản kết luận và kiến nghị)
Mục:      Xã hội, Đề tài cấp Bộ
Tác giả:      Hoàng Minh Lợi
Mã tài liệu:      Dt220
Nhà xuất bản:      Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
Năm xuất bản:      2016
Số trang:      10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bản kết luận của đề tài cấp Bộ nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn, các khái niệm nguồn nhân lực chất lượng cao của Nhật Bản và Hàn Quốc. Nêu rõ chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX đến nay. Đánh giá thành tựu và hạn chế trong chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc từ đó đưa ra gợi ý chính sách cho Việt Nam.

Từ khóa:      Nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, chính sách phát triển nguồn nhân lực, chính sách phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, chính sách phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản
Lượt xem:      169
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá