Phương án nghiên cứu phạm trù cách của tiếng Hàn - mô hình hóa với các biểu hiện tương đương trong tiếng Việt
Tiêu đề:      Phương án nghiên cứu phạm trù cách của tiếng Hàn - mô hình hóa với các biểu hiện tương đương trong tiếng Việt
Mục:      Xã hội, Các tạp chí khác
Tác giả:      Lưu Tuấn Anh
Mã tài liệu:      TcHQ3
Nhà xuất bản:      Hội nghiên cứu Khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      2
Số trang:      129-136
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết đưa ra phương án thử nghiệm mô hình hóa các dấu hiệu tương ứng của tiếng Việt với phương thức biểu hiện ý nghĩa cách trong tiếng Hàn.

Từ khóa:      Ngôn ngữ, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Việt, Hàn Quốc
Lượt xem:      24
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá