Đề án dạy - học tiếng Hàn trong hệ thống giáo dục quốc dân - bước tiến mới trong giáo dục tiếng Hàn tại Việt Nam
Tiêu đề:      Đề án dạy - học tiếng Hàn trong hệ thống giáo dục quốc dân - bước tiến mới trong giáo dục tiếng Hàn tại Việt Nam
Mục:      Xã hội, Các tạp chí khác
Tác giả:      Trần Thị Hường
Mã tài liệu:      TcHQ3
Nhà xuất bản:      Hội nghiên cứu Khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      2
Số trang:      137-144
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết giới thiệu khái quát nội dung của Đề án dạy - học tiếng Hàn trong hệ thống giáo dục quốc dân và đưa ra một số ý kiến đóng góp cho lộ trình phát triển ngành giảng dạy tiếng Hàn một cách hệ thống, hiệu quả tại Việt Nam trong tương lai.

Từ khóa:      Đề án dạy tiếng Hàn, Đề án học tiếng Hàn, Tiếng Hàn Quốc, Hàn Quốc
Lượt xem:      24
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá