Thiết kế môn tiếng Hàn thương mại hiệu quả giảng dạy cho sinh viên chuẩn bị ra trường
Tiêu đề:      Thiết kế môn tiếng Hàn thương mại hiệu quả giảng dạy cho sinh viên chuẩn bị ra trường
Mục:      Xã hội, Các tạp chí khác
Tác giả:      Phạm Thị Thùy Linh
Mã tài liệu:      TcHQ3
Nhà xuất bản:      Hội nghiên cứu Khoa học về Hàn Quốc của Việt Nam
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      2
Số trang:      222-232
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết nêu nhu cầu cần thiết phải thiết kế bộ môn tiếng Hàn thương mại dạy cho sinh viên chuẩn bị ra trường, nêu tình hình giảng dạy khối kiến thức liên quan đến kinh tế thương mại ở Tp. Hồ Chí Minh và công tác thiết kế chương trình giảng dạy tiếng Hàn thương mại.

Từ khóa:      Ngôn ngữ, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Hàn thương mại, Hàn Quốc
Lượt xem:      50
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá