Kinh nghiệm của một số nước Châu Á về giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Tiêu đề:      Kinh nghiệm của một số nước Châu Á về giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Mục:      Các tạp chí khác, Xã hội
Tác giả:      Lê Thị Kim Huệ
Mã tài liệu:      TcADCA5
Nhà xuất bản:      Viện NC Ấn Độ và Tây Nam Á
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      5
Số trang:      54-61
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết trình bày khái quát về kinh nghiệm của một số nước Châu Á về giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: kinh nghiệm của Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan. Gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa:      Thanh niên nông thôn, Nông thôn, Việc làm, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan
Lượt xem:      65
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá