Nghiên cứu các hình thức chăm sóc giáo dục con em người lao động trong lứa tuổi mầm non tại các doanh nghiệp ở Hà Nội và Seoul
Tiêu đề:      Nghiên cứu các hình thức chăm sóc giáo dục con em người lao động trong lứa tuổi mầm non tại các doanh nghiệp ở Hà Nội và Seoul
Mục:      Xã hội, Luận án TS
Tác giả:      Lee Kye Sun
Mã tài liệu:      LA12
Nhà xuất bản:      Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Năm xuất bản:      2010
Số trang:      210
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Luận án trình bày khái quát cơ sở lý luận về lao động nữ và giáo dục mầm non trong biến đổi kinh tế - xã hội. Các hình thức chăm sóc giáo dục con em người lao động trong lứa tuổi mầm non tại các doanh nghiệp ở Hà Nội. Các hình thức chăm sóc giáo dục con em người lao động trong lứa tuổi mầm non tại các doanh nghiệp ở Seoul. Bước đầu so sánh các hình thức chăm sóc giáo dục con em người lao động trong lứa tuổi mầm non tại các doanh nghiệp ở Hà Nội và Seoul.

Từ khóa:      Xã hội, xã hội Hàn Quốc, Hàn Quốc, Xã hội Việt Nam, Giáo dục, Giáo dục Hàn Quốc, Giáo dục Việt Nam, Giáo dục mầm non, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp Hàn Quốc, Doanh nghiệp Việt Nam
Lượt xem:      1331
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá