Hội thảo nghiên cứu, giảng dạy tiếng Hàn và Hàn Quốc học tại Việt Nam
Tiêu đề:      Hội thảo nghiên cứu, giảng dạy tiếng Hàn và Hàn Quốc học tại Việt Nam
Mục:      Quan hệ VN - HQ, Xã hội, Kỷ yếu hội thảo
Tác giả:      Đại học quốc gia Hà Nội
Mã tài liệu:      KY13
Nhà xuất bản:      Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:      2012
Số trang:      263
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Kỷ yếu tập hợp các bài viết tại Hội thảo nghiên cứu, giảng dạy tiếng Hàn và Hàn Quốc học tại Việt Nam kỉ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn - Việt 2012, kỉ niệm 18 năm giảng dạy ngành tiếng Hàn, trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội: quan hệ Việt - Hàn từ góc độ lịch sử - văn hóa; làn sóng Hàn Quốc trong giới trẻ Việt Nam hiện nay; Biểu trưng trong thành ngữ tiếng Hàn; Khảo sát các công trình nghiên cứu liên quan đến tiếng Hàn và giảng dạy tiếng Hàn tại Việt Nam; Tìm hiểu Phật giáo Hàn Quốc..

Từ khóa:      Giáo dục, Giáo dục Việt Nam, Tiếng Hàn Quốc, Quan hệ Việt - Hàn, Hàn Quốc học
Lượt xem:      1316
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá