Cải cách giáo dục ở Hàn Quốc hiện nay
Tiêu đề:      Cải cách giáo dục ở Hàn Quốc hiện nay
Mục:      Xã hội, Đề tài cấp Bộ
Tác giả:      Ngô Xuân Bình
Mã tài liệu:      Dt82
Nhà xuất bản:      TT nghiên cứu Nhật Bản
Năm xuất bản:      2002
Số trang:      134
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Đề tài nghiên cứu đặc điểm của cuộc cải cách giáo dục ở Hàn Quốc được bắt đầu từ những năm 90 của thế kỷ 20 từ đó đề xuất những gợi ý và kiến nghị ở nước ta. Đề tài cụ thể gồm các nội dung: Những cơ sở để xúc tiền cải cách giáo dục ở Hàn Quốc; Những nội dung chủ yếu của cải cách giáo dục ở Hàn Quốc, Cải cách giáo dục phổ thông và cải cách giáo dục dạy nghề.

Từ khóa:      Xã hội, xã hội Hàn Quốc, giáo dục, giáo dục Hàn Quốc, cải cách giáo dục, giáo dục phổ thông, hệ thống giáo dục, giáo dục dạy nghề, Hàn Quốc
Lượt xem:      1025
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá